Utstillingen "Lost Voices. Listening under the surface" er en 26-kanals lydinstallasjon på Ringve Musikkmuseum, som ble åpnet 18. februar. Kunstner Jana Winderen​ har, i samarbeid med Tony Myatt, produsert en spesiallaget komposisjon med basis i undervannslyder fra den indre delen av Trondheimsfjorden, fra Ishavet og fra tropiske farvann.

Livet under havoverflaten

Livsformer under overflaten, som undervannsinsekter, krepsdyr, fisk og pattedyr orienterer seg, kommuniserer og jakter på ulike måter ved hjelp av lyd. Menneskelig aktivitet påvirker og maskerer lyden for dyrelivet og gjør det vanskelig for dem å høre hverandre. Menneskeskapt lyd øker mens biofonien minker.

Winderen har komponert lydinstallasjonen ved hjelp av hundrevis av lydopptak, og publikum får høre lyder fra steder og vesener vi ikke er vant å lytte til. Lydene blir forsterket gjennom opptak med hydrofoner, der noen går så langt som 90 meter under havoverflaten. Disse lydene er det ellers vanskelig å oppfatte for oss som ikke lever under vann.

Les mer om utstillingen her. Utstillingen står på Ringve Musikkmuseum til 24. februar 2024.