Marit Paasche

Utvidet bokprosjekt om Hanna Ryggen.

Marit Paasche er en markant kunsthistoriker og kurator. Etter utgivelsen av boken «Hannah Ryggen - En fri» på Pax i 2016, fikk hun kritikerprisen for beste sakprosabok, og for en nyskapende måte å skrive kunsthistorie på. Boken handler om billedkunstneren Hannah Ryggen (1894-1970) og viser hvordan Ryggen brukte kunsten sin under de krevende sosiale og politiske forhold som preget Europa fra 1930 til 1958, da hun ferdigstilte et av sine hovedverk, Vi lever på en stjerne, som var å finne i Høyblokka i Regjeringskvartalet. Boken om Hannah Ryggen ble meget raskt antatt til utgivelse på det velrennomerte forlaget Thames and Hudson i London. London- forlaget ønsker å presentere et omfattende billedstoff og en tekst som henvender seg eksplisitt til et internasjonalt publikum.

Det er stor internasjonal interesse for Hannah Ryggen. Marit Paasche har presentert og vært kurator for Ryggen-utstillinger ved Turner Contemporary i Margate, Modern Art Oxford og Schirn Kunsthalle Frankfurt. Hun har vært representert på Dokumenta i Kassel, ved Decorum på Musée d´Art Moderne de la Ville i Paris, ved Reina Sofia i Madrid, og med separatutstillinger ved Moderna Museet i Malmø og i Nasjonalmuseet i Oslo.