Under og i etterkant av soning kan mange innsatte oppleve utfordringer i nettverk og relasjoner. Noen opplever ensomhet og manglende nettverk, mens andre opplever konflikter eller usikkerhet i relasjon til andre.

Mellom oss er et samtaletilbud fra Frelsesarmeen, til innsatte/nylig løslatte og deres nettverk. Samtalene handler om innsattes relasjonsutfordringer. Målet med tilbudet er å forebygge vold i nære relasjoner og hindre tilbakefall til rus og kriminalitet. Tilbudet startet som et seks måneders pilotprosjekt i januar 2019.

Å bli sett, lyttet til og respektert

Det er et mål for Frelsesarmeen at deltakerne i prosjektet Mellom oss føler seg sett, hørt og respektert. Dette er en grunnleggende forutsetning for å skape en dialog som fører til vekst. En deltaker sier: «Terapeuten min har hele prosessen møtt meg med respekt, og det gjorde at jeg føler meg trygg og tåler å snakke om temaer som er sårbare for meg, og det har stor betydning for meg.» En annen deltaker beskriver sin opplevelse av tilbudet: «Jeg møtes med enorm respekt og jeg kan snakke om absolutt alt jeg vil og ønsker. Jeg er absolutt trygg i omgivelsene og trygg på den jeg møter.»

Les mer om Mellom oss på Frelsesarmeens nettsider.