​Miniøya

Miniøya er en årlig musikk- og kulturfestival for barn, som arrangeres i Tøyenparken i Oslo. Miniøya ble arrangert for første gang i 2010. Miniøyas kjernemålgruppe er fra 2-12 år.

Miniøya er et kvalitetsarrangement for barn og unge hvor musikk, kunst og opplevelser står i sentrum. Festivalen skaper en kreativ, kulturell møteplass, på tvers av sosiale lag, interesser og alder. Miniøya ønsker å tilby barn og unge kulturopplevelser innenfor en rekke sjangre, og være en festival hvor barn kan gå på kulturell oppdagelsesferd. Både kjente og ukjente kunstnere innen flere kunstneriske sjangre slipper til på Miniøya. 

Miniøya tar barn på alvor, og vil at barn skal få oppleve en festival med like høy kvalitet som lignende arrangement for voksne. Barn vet best hva barn vil ha. Derfor involveres barn i hele prosessen, fra planleggingsstadiet til avvikling av festivalen. Miniøyas tre unge festivalsjefer på 5, 7 og 11 år bidrar aktivt i prosessen med å skape Miniøya.

Bergesenstiftelsen støttet Miniøya i 2013 og fortsatte sin støtte i 2014, med kr. 250.000,- til drift.