Musikkfabrikken

Musikkfabrikken skal formidle klassisk musikk til barn.

Musikkfabeikken er et samarbeid mellom Oslo Filharmonien og opphavsmennene bak animasjonsfilmen ”Elias”.

- Målet er at barn skal trygle om å få gå på klassisk konsert, forteller initiativtakerne til Aftenposten. Musikkfabrikken er dels et selvstendig prosjekt, dels en del av Oslo Filharmoniens satsning for barn i de kommende år frem mot orkesterets 100-årsjubileum i 2019.

De voksne som deltar skal være artister på høyt nivå, men repertoaret skal være enkelt og primært kommunisere med målgruppen barn. Barna som deltar er både utrente og trente. Musikkfabrikken skal også henvende seg til barn som ikke spiller noe instrument. Barnehagen ved Barratt-Dues musikkinstitutt er med som pedagogisk samarbeidspartner. Prosjektet, som også er planlagt som TV-serie, støttes også av Sparebankstiftelsen.