Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon med 42 000 medlemmer fordelt på 620 lokalforeninger. Sanitetskvinnene har 3000 beredskapsfrivillige som stiller opp når krisen rammer. De har lokalkunnskap, omsorgserfaring og engasjement. De arbeider for å være de ekstra hendene når de uønskede hendelsene oppstår. Sanitetskvinnene samarbeider med det offentlige hjelpeapparatet, og er opptatt av de som er ekstra sårbare. Gjennom frivillige i lokalmiljøet tar de ansvar ved leteaksjoner, pandemier, evakuering, ulykker og kriser.

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk støtte til kompetanseheving av sine frivillige i hele Norge, og nødvendig utstyr for gjennomføring av sine aktiviteter. I en treårsperiode vil de gjennomføre konkrete nasjonale tiltak. Dette innebærer alt fra besøksvakter ved sykehjem for å sikre at eldre kan motta trygge besøk, besøks- og ringevenner, distribusjon av mat og medisiner for mennesker i vanskelige livssituasjoner som havner i karantene, bistand i forbindelse med vaksinering, med mer.

Les mer om Norske Kvinners Sanitetsforening og arbeidet med omsorgsberedskap her.

Frivillige besøksvakter fra N.K.S. ved sykehjem i Trøndelag 2020.