Nesten Ingenting

Henriette Pedersens forestilling "Nesten Ingenting" har premiere i Oslo i juni 2018.

Henriette Pedersens produksjoner ønsker å ta vare på det som faller utenfor normaliteten, det rare, odde, burleske og groteske, det blomstrende og det fornedrete, kort sagt det som ikke passer helt inn. Hennes forestilling ”Nesten ingenting” tar utgangspunkt i det hun hater mest av alt: minimalismen. Basert på en bok av fotografen Vibeke Tandberg, forsøker hun å gjøre det motsatt av det hun ellers driver med. Her smyger hun seg inn i et skjema preget av enkelhet, strenghet, reduksjon, repetisjon, og stillhet. Resultatet er tankevekkende komikk og uforutsigelig underholdning. Stykket har premiere i Oslo juni 2018.