Bergesenprisen er en av Norges største allmennyttige priser. Den består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på to millioner norske kroner, hvorav én del går til prismottaker og én del til et nærmere bestemt formål prismottaker utpeker i dialog med Bergesenstiftelsen. Fra 2020 utdeles prisen årlig.

Nominasjon ved årets begynnelse

Ved årets begynnelse, hvert år fra og med 2021, kan personer og institusjoner nominere kandidater til Bergesenprisen. Nominasjonsperioden er i uke 2–6. For 2021 er dermed frist for nominasjoner fredag 12. februar kl 12.

Sigval Bergesen d.y., grunnleggeren av Bergesenstiftelsen, fremhevet at enkeltmenneskers innsats og engasjement fører samfunnet fremover. Aktuelle kandidater til Bergesenprisen er i tråd med dette personer eller institusjoner som utmerker seg ved sitt samfunnsengasjement, og som har utført et fremragende arbeid og/eller ytt en ekstraordinær innsats innen allmennyttig virksomhet.

Hvordan nominere?

Send ditt forslag til post@bergesenstiftelsen.no innen 12. februar kl 12, med følgende informasjon (ikke bruk vedlegg):

  • Hvem nominerer
  • Hvilken kandidat (person/institusjon) nomineres
  • Hva nomineres kandidaten for (dvs. begrunnelse knyttet til kandidatens fremragende arbeid og/eller ekstraordinære innsats innen allmennyttig virksomhet)
  • Merk epost med «Bergesenprisen 2021» i emnefeltet

Styret beslutter prismottaker

Styret i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker. Prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer/institusjoner. Styrets medlemmer vurderer innkomne nominasjoner, parallelt med egne forslag, før en kortliste med de mest aktuelle kandidatene danner grunnlag for nærmere undersøkelser. Innkomne nominasjoner vil ikke bli offentliggjort.

Bergesenprisen 2021 offentliggjøres i oktober, og utdeles på et arrangement i november, nær datoen for stiftelsens etablering 12. november.

Les mer om Bergesenprisen og tidligere mottakere her.