Foto: Kristin Svorte
Foto: Kristin Svorte

Nordmenn i det 21. århundre

Portrettserier om nåtidens nordmenn av Mette Tronvoll.

Mette Tronvoll (f. 1965) tilhører øverste sjikt blant norske billedkunstnere. Hun er en svært produktiv fotograf og er særlig kjent for sine fargebilder og portretter av blant annet dronning Sonja.

Hennes billedserier fra Grønland er stilt ut i Norge, en rekke museer i Europa og i USA. Hun interesserer seg for mennesker, eller rettere sagt møter med mennesker og planlegger nå sitt livs største satsning: Nordmenn i det 21. århundre.

Hun vil lage portrettserier av mennesker i Norge fra alle yrker, sjikt og grupper av samfunnet over tid, og på den måten forsøke å forstå endringsprosesser og gripe hva som skjer med dem.

For Tronvoll fremstår fotografiet først og fremst som erfaring, og portrettet eksponerer de dype menneskelige og sosiale sammenhengene det inngår i. Hun arbeider med analogt fotografi.

I løpet av ett år tar hun omtrent 90 portretter og prosjektet består av faser på tre år. En slik visuell fremstilling av Norge vil hvert tredje år bli supplert med en bok med bilder og tekst samt omfattende utstillinger som åpner på Galleri K i Oslo i 2017.

Mette Tronvoll mottok Höfers Kunstpris fra Stiftung Candida Höfer i Köln 2006 og har de siste tre årene stilt ut blant annet i Linz, Biennalen i Venezia, Nasjonalmuseet i Oslo, Biennalen i Sydney og flere steder. Arbeidene hennes er også representert i en rekke private og offentlige samlinger blant annet hos The Metropolitan Museum of Art i New York, Moderna Museet i Stockholm og Statoil Hydro Collection.