Norsk borgerskap på museum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum setter opp en ny hovedutstilling som viser utformingen av Norge fra 1600-tallet til 1914.

Den nye permanente utstillingen kalles “Tidsrom Borgerskap og embetsstand 1600-1900”. Her vil det bli vist hvordan sosiale og globale prosesser har formet norsk kultur og dagligliv, med utbruddet av Første verdenskrig da “den gamle verden” falt i grus.

Ti utstillinger over to etasjer og 1600 kvm forteller historien om hvordan Norge ble moderne. Borgerskapet og embetsstanden utgjorde samfunnets ledende sjkt sosialt, kulturelt og politisk og førte an i utviklingen mot et selvstendig Norge og et bredere og mer inkluderende demokrati.

Utstillingen dreier seg også om hvordan samspillet mellom tenkemåter, væremåter og holdninger i befolkningen fikk konsekvenser for teknologiske, politiske, økonomiske og kulturelle endringer.

Bergesenstiftelsen bidrar til den delen av utstillingen som viser hvordan skipsfart og handel har brakt Norge i stadig tettere kontakt med omverdenen - selvfølgelig gjennom import av nye, moderne varer, men også ved at en borgerlig bykultur med europeiske røtter begynte å sette sitt preg på Norge.

Shipping og handel var med på å introdusere et nytt tempo og nye profesjonelle krav som kom til å få stor betydning for næringslivet og dermed nasjonsbyggingen i Norge.

Utstillingen skiller seg derfor fra andre utstillinger, som har fokusert mer på bondekulturen når nasjonens historie fortelles.

Utstillingen vil henvende seg til et bredt publikum. Gjenstander, interiører, individ- og familiehistorie vil spille en sentral rolle og bli brukt som virkemiddel for forståelse av grunnleggende historiske prosesser.