Norsk PEN

Norsk PENs arbeid for ytringsfriheten har fått fornyet aktualitet gjennom de tragiske hendelsene i Paris og København.

Også i Norge er vi påvirket av et hardere klima i den offentlige meningsutvekslingen som følge av den økende konflikten mellom politisk og religiøst begrunnet ekstremisme i Midt-Østen på den ene siden og de demokratiske vestlige verdiene på den andre.

Ytringsfriheten er ikke lenger bare under press innenfor autoritære regimer. Den utfordres internasjonalt og nasjonalt som følge av globale trender, og i land som Norge er det rimelig å se et styrket vern om ytringsfriheten som en del av en mobilisering bak det vestlige demokratiet.

Også andre forhold spiller inn. Relativt uavhengig av politiske forsøk på å innsnevre ytringsfriheten, mener Norsk PEN at også strukturelle forhold spiller en rolle: Eierkonsentrasjoner i mediene, internasjonal mediekonkurranse, svakere infrastruktur for presse og forlag, grunnere dybdejournalistikk, uoversiktlig nettekspansjon og bloggere uten kvalitetsfilter.

I et stort prosjekt som blant annet støttes av Bergesenstiftelsen, ønsker Norsk PEN å overvåke ytringsfrihetens kår i Norge, og varsle om mulige overgrep. Fem delprosjekter vil bli igangsatt i løpet av 2015:

  • Ytringsfriheten og skoleverket
  • Mediene og det publisistiske (inkludert nettpublikasjoner)
  • Det flerkulturelle feltet
  • Elektronisk og annen overvåkning nasjonalt og internasjonalt
  • Fribyforfatterne i Norge.

Det skal også etableres en nettside som belyser ytringsfriheten i et historisk, politisk og samfunnsmessig perspektiv. Her vil elever, studenter og andre interesserte kunne få informasjon, enten det gjelder rettsakene mot Agnar Mykle og Jens Bjørneboe i 50- og 60-årene eller frifinnelsen av Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah for kort tid siden. Norsk PEN gjennomfører i tillegg en rekke åpne debattmøter.