Oslo Røde Kors

Nettverk etter soning driver prosjektet «På Rett Kjøl» for tidligere straffedømte.

Nettverk etter soning er et tilbud fra Røde Kors i Oslo til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv. Deres prosjekt «På Rett Kjøl» handler om å få frem den menneskelige siden ved straffedømte personer og motivere dem for å forandre adferd. Ved siden av å drive Kafé Tandem og sykkelverkstedet Red Bike, har de vært med på dokumentarfilm og seilturer. Brukerne får også tilbud om arbeidstrening, økonomisk rådgivning, hjelp mot ensomhet og sosial ekskludering og eget oppfølgingsprogram for de yngste.