Pøbler

Dokumentarfilmen ”Pøbler” dreier seg om ungdom som dropper ut fra skolen.

 I EU viser statistikk at 1 av 6 mellom 18 og 24 år faller ut av den videregående skolen. I Norge viser tilsvarende statistikk at 1 av 3 dropper ut.

De fire ungdommene i filmen blir ikke konfrontert med spørsmålet om hva som er galt med dem. De blir i stedet spurt: Hva er drømmen din? Hva er det du vil?

En sentral visjon bak ”Pøbler” er å rette søkelyset mot ressursene den enkelte besitter. Det er ungdommene selv som kommer til orde, og filmen blir et nærbilde av vår tids ungdomsgenerasjon. Produsentene håper filmen kan bli et utgangspunkt for refleksjon over egne valg og egen livssituasjon. Temaene formidles gjennom karakterer vi blir glade i, og den virkeligheten filmen formidler gir rom for høy grad av gjenkjennelse, enten scenen er skolesituasjonen, hjemmet eller samfunnet utenfor.

Filmen er planlagt ferdig i mai 2015 og skal tilbys som skolekino og gjennom NAV. Filmskaperne er Fuglene AS, unge produsenter av dokumentarfilm med støtte fra Bergesenstiftelsen, Norsk Filminstitutt, Kulturrådet, Fritt Ord, Fond for Lyd og bilde, Kronprinsparets fond.