Palliativ Omsorg For Barn

Støtteforeningen for Kreftrammede satser på hjemmesykehus for barn med livstruende eller livsbegrensende sykdom.

Støtteforeningen for Kreftrammede arbeider for å gi omtanke og omsorg for kreftrammede og menneskene rundt. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Støtteforeningen for Kreftrammede har siden høsten 2008 støttet prosjektet Palliativ omsorg for barn, Avansert hjemmesykehus, Oslo universitetssykehus, AHS og ser på dette som et svært viktig satsingsfelt. AHS er en seksjon i Kvinne- og barneklinikken, OUS, som flytter sykehuset hjem, som vil si å gi barn og ungdom tilbud om behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus.

Barnepalliasjon er et fagfelt som fortsatt er lite utviklet i Norge, både faglig, innholdsmessig og organisatorisk. Barnepalliasjon er lindrende behandling og omsorg til barn med livstruende eller livsbegrensende sykdom og til deres familie. Det er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov; fra barnet får sin diagnose, gjennom hele livsløpet fram til døden og gjennom ettervern for familien.