Hvordan arrangere en prisutdeling under pandemien? Skal man avlyse, utsette eller nedskalere til et lovlig antall gjester hos en ansvarlig arrangør? Bergesenstiftelsen valgte det siste. Og nettopp på grunn av at så mye av pandemiårsaker avlyses og utsettes, var det en stor glede at årets prismottakere og et begrenset antall øvrige gjester kunne møtes innen trygge rammer – for å hedre Tabanka Dance Ensemble og HipHop 101 Studios.

Karianne Bjellås Gilje, daglig leder i Bergesenstiftelsen

Prismottakerne ble hedret for deres humanitære arbeid og kunstneriske kvalitet i arbeidet innen scenekunst- og musikkfeltet. De mottok taler, og symbolet på Bergesenprisen, en bronsestatuett av kunstneren Per Ung. Kvelden ble innledet av Karianne Bjellås Gilje, daglig leder i Bergesenstiftelsen, før styreleder Per Conradi Andersen holdt styrets tale til årets prismottakere.

Styreleder fremhevet momenter fra juryens begrunnelse, og påpekte at begge prismottakere utmerker seg både ved sitt sterke engasjement for, og konkrete arbeid sammen med ungdom, og deres høye kunstneriske kvalitet. - Dere oppfyller derfor begge kriteriene stiftelsens styre legger til grunn ved tildeling av prisen: Samfunnsengasjement og fremragende arbeid innen det kulturelle eller humanitære feltet.

Per Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen
Dere oppfyller begge kriteriene stiftelsens styre legger til grunn ved tildeling av prisen: Samfunnsengasjement og fremragende arbeid innen det kulturelle eller humanitære feltet, Per Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen

Jonathan Castro, grunnleggeren av HipHop 101 Studios, og Thomas Prestø, grunnlegger og kunstnerisk leder av Tabanka Dance Ensemble takket for prisen, ved å understreke hvordan både anerkjennelsen og prispengene vil styrke arbeidet fremover. – Prisen kommer til å gi meg styrke til å drive arbeidet mitt fremover, og bekrefter valget jeg har tatt de siste 10 årene om å drive med HipHop 101 i samarbeid med ungdommene, sa Jonathan Castro.

Jonathan Castro, HipHop 101 Studios
Prisen bekrefter valget jeg har tatt de siste 10 årene om å drive med HipHop 101 i samarbeid med ungdommene, Jonathan Castro, grunnlegger av HipHop 101

- Tabanka Dance Ensemble startet ut av et reelt behov og ønske for å fange opp og talentutvikle mange talenter som falt utenfor det norske kunstfeltet. Og samtidig kommer Tabanka ut av et arbeid mot rasisme og for et bedre samfunn. Derfor er det utrolig fint å bli anerkjent for kombinasjonen av høy kunstnerisk kvalitet og humanitært arbeid, sa Thomas Prestø.

Thomas Prestø, Tabanka Dance Ensemble
Det er utrolig fint å bli anerkjent for kombinasjonen av høy kunstnerisk kvalitet og humanitært arbeid, Thomas Prestø, grunnlegger og kunstnerisk leder av Tabanka Dance Ensemble.

Bergesenprisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på 2 millioner kroner (2020), hvorav én del går til prismottaker og én del til et nærmere bestemt formål prismottaker utpeker i dialog med Bergesenstiftelsen. Et samlet styre i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker, og prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer eller institusjoner. Tabanka Dance Ensemble valgte å dele prisen med foreningen INN og HipHop 101 Studios delte med SPKRBOX.

Bergesenprisen deles fra 2020 ut årlig, med et prisutdelingsarrangement i november, i forbindelse med at Bergesenstiftelsen ble opprettet 12. november 1975.

Cici Henriksen, SPKRBOX
Felipe Castro, Jonathan Castro og Don Martin
Wolman Luciano, Thomas Prestø, Joel Ramirez