Prosjekt ordliste

I 2017 kommer NAOB - Norges nye, nettbaserte ordbok for bokmål og riksmål.

NAOB - ordboksverket for bokmål/riksmål er en modernisering og nettpublisering av det gamle storverket Norsk Riksmålsordbok.

Målet er publisering i 2017, og nå pågår arbeidet for fullt i NAOBs redaksjon, under oppsyn av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og organisert av Kunnskapsforlaget, Norges eneste spesialforlag for ordbøker.

Dagens regjering vil at ikke bare nynorsk, men også bokmål/riksmål skal få en ordbok man kan være stolt av. Statsbudsjettet for 2015 tredoblet derfor tilskuddet til prosjektet. Som følge av dette er ordbok-redaksjonen utvidet med 11 stillinger, og tilført verdifull kompetanse gjennom nyansatte leksikografer og lingvister.

Bevilgningen over statsbudsjettet skjer parallelt med betydelig støtte fra Bergesenstiftelsen,Eckbos LegatogAnders Jahres Humanitære Stiftelse. Denne støttenkommer i tillegg til bidrag fra blant annet Fritt Ord, Sparebankstiftelsen, Schibsted og Fondet for Thorleif Dahls kulturbibliotek.

Ordbokprosjektets formål er todelt:

  • Veiledning og hjelp. Gi de 90 prosent av Norges befolkning som har bokmål/riksmål som sitt daglige skriftspråk – også grupper som ikke er fortrolige med norsk – det grunnleggende hjelpemiddelet til å uttrykke seg forståelig og godt og til å forstå språket.
  • Dokumentasjon. Gi bokmål/riksmål dets grunnleggende leksikografiske dokumentasjon for å bidra til å opprettholde skriftkulturen og ordforrådet, befeste språkets stilling og sikre det mot domenetap til andre språk.

NAOBs IT-plattform legger til rette for løpende oppdatering og videreutvikling på ubestemt tid etter første gangs publisering på internett, i takt med språkets fornyelser. Dersom særskilt finansiering foreligger, vil NAOB også kunne utgis i bokform.