Radiumhospitalet i Oslo

Lovende forskning på prostatakreft med brachyterapi.

Trude Weddes doktorgrad handler om Radiumhospitalets utvikling av brachyterapi mot prostatakreft. Brachyterapi er en minimalkirurgisk gjennomført stråleteknikk som er svært lovende. Arbeidet gjøres ved uro-onkologisk avdeling, og Wedde samarbeider med professor Phuoc Tran ved John Hopkins Hospital i Baltimore, USA. Hun har allerede levert inn en artikkel til det prestisjetunge stråletidsskriftet International Journal of Radiation, Oncology, Biology and Physics (IJOBP). I tillegg er hun publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA). Wedde presenterte resultatene fra arbeidet på verdens største kreftkongress ASDCO i Chicaco, og ved ESMO i München.