Redningsskøyta BERGESEN D.Y.

Redningsselskapet mottok 12 mill. kroner til finansiering av RS 152 – et propelldrevet redningsfartøy i ”Bergesenklassen” tilpasset fast bemanning. Den er miljøvennlig, lager små bølger og er stasjonert i Drøbak.

BERGESEN D.Y. har vært i full sving fra sommeren 2012 og bare i perioden fra april til september 2013 har skøyta hatt over 300 oppdrag og assistert over 600 personer. Til sammen er båten omtalt minst tredve ganger i avisoppslag, saker på nett og saker omtalt i radio og TV. Mest omtale fikk nok den tragiske ulykken i i Kragerø der Bergesen d.y. likevel ikke kunne forhindre at et menneskeliv gikk tapt.