Reins Kloster

Restaurerer gård fra 1220-tallet.

Reins Kloster i Rissa har vært i slekten Hornemanns eie siden 1704 og drives i dag, i 10. generasjon, som en økologisk gård. Det antas at gården er tre tusen år gammel. Nonneklosteret på Rein ble grunnlagt på slutten av 1220-tallet og eksisterte i 300 år. Store deler av gården er fra klosterruinene, sammen med bygninger fra 1600-tallet, herregårdsbygninger og et stort fjøs fra 1800-tallet. Gården har også en klosterhage.

Reins Kloster ble fredet i 2014, og et stort ansvar ligger på familien knyttet til å bevare og vedlikeholde gården. Eierne går etter prinsippet «bevaring gjennom bruk», og gården vil i tillegg restaureres med hjelp fra lokale entreprenører med kompetanse innen gammel byggeskikk.