Operasjon Ved Oslo er et humanitært samarbeidstiltak med formål om å hjelpe trengende i Oslo med brensel. I 50 år har de skaffet gratis ved til eldre og vanskeligstilte. De holder til på Etterstadsletta i Oslo hvor 25 frivillige jobber for å klargjøre veden for utkjøring.

Mange ildsteder er i dag svært ineffektive og forurensende. Kundene har ofte dårlig økonomi og det å anskaffe et nytt rentbrennende ildsted er en stor investering. I 2020 har derfor Operasjon Ved Oslo gått sammen med Norsk Varme for å hjelpe sine dårligst stilte kunder med å skifte ut eldre ovner til nye rentbrennende ildsteder. Prosjektets mål er å bidra til at husstander vil få en jevn og stabil varme med lite forbruk.