Jussbuss, JURK, Jusshjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen gir gratis juridisk rådgivning til sårbare grupper. Til sammen mottar tiltakene nærmere 20 000 henvendelser hvert år, og gir rettshjelp innenfor en rekke ulike rettsområder av stor velferdsmessig betydning, blant annet arbeidsrett, sosialrett, trygderett, husleierett, gjeldsrett, svindel, utlendingsrett eller fengselsrett.

Hjelp i hele Norge

Det tilbys hjelp til personer bosatt i hele Norge, samt til dem som er bosatt i utlandet og har spørsmål om norske regler. De studentdrevne rettshjelpstiltakene ønsker å bidra til at alle blir oppmerksomme på sin rettsstilling, og å forhindre at man føler seg rettsløs.

I tillegg til å gi gratis rettshjelp, jobber de også med rettighetsinformasjon, oppsøkende virksomhet og rettspolitisk arbeid. Tiltakene drives av viderekommende jusstudenter som legger ned et betydelig frivillig arbeid gjennom ett års engasjement.

Les mer om de ulike studentdrevne rettshjelpstiltakene her:

Jussbuss - JURK - juridisk rådgivning for kvinner - Jusshjelpa i Nord-Norge - Jussformidlingen