Helse-teknologi

Med EKSO-roboten kan lamme gå.

Bergesenstiftelsen har i flere år støttet Sunnaas Sykehus' bruk av EKSO-roboter, som brukes til opptrening av pasienter med lammelser.

Den batteridrevne EKSO-roboten er et elektronisk støtte-skjelett som gjør det mulig for pasienter med lammelser å bevege seg som de ønsker. Man tar den på som en ryggsekk, og spenner borrelåser rundt bena og magen. Deretter kan pasienten reise seg, gå og sette seg ned etter eget ønske. Roboten brukes i første rekke til treningsformål.

Stiftelsen finansierte den første roboten som ble tatt i bruk Norge, og har gjennom flere års samarbeid bidratt med cirka tre millioner kroner til innkjøp, bruk og vedlikehold av robot-teknologien.

Bergesenstiftelsen støtter nå Sunnaas Sykehus' deltakelse i et dokumentasjons- og forsknings-prosjektet sammen med åtte andre sentre i Europa. Prosjektet er viktig for å kunne evaluere EKSO-teknologien, basert på en bredere studie der også andre robot-typer prøves ut.