Russlands grense

Bergesenstiftelsen støtter forfatter og sosialantropolog Erika Fatlands nye bokprosjekt.

Fatlands nye bokprosjekt, ”Grensen”, handler om Russlands grense, og er basert på en lang og grundig researchreise gjennom alle Russlands naboland, fra Nord-Korea til Nord-Norge. Nabolandenes forhold til Russland, historisk og i nyere tid, blir bokens røde tråd.

Med et areal på over 17 millioner kvadratkilometer er Russland verdens største land. Landet strekker seg over nesten en tredjedel av det eurasiske kontinentet, fra Nordishavet til Stillehavet, og medregnet enklaven Kaliningrad grenser Russland til hele 14 land. Av disse er Norge det eneste nabolandet som ikke på noe punkt i historien har vært i krig med Russland.

Bergesenstiftelsens bidrag vil konkret gå til å finansiere en ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen sommeren 2017, hvor forfatteren vil reise i bl.a. Amundsen og Nansens fotspor, og slik fullføre researchreisen rundt hele Russlands grense. Boken er planlagt å utkomme i oktober samme år.