Prosjektet til Alta samiske språksenter har som mål å sikre at sjøsamiske mattradisjoner fra Vest-Finnmark ikke går tapt. Vest-Finnmark er et område som ble sterkt preget av statens fornorskningspolitikk. Språksenteret skal innhente kunnskap og oppskrifter fra personer med sjøsamisk bakgrunn. Dette skal samles i et hefte, på norsk og samisk, som vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden Norsk Tradisjonsmat som drives av Norges Bygdekvinnelag. Heftene skal i tillegg distribueres til barnehager og skoler i Alta og omegn slik at oppskriftene kan bli brukt i undervisning og pedagogiske opplegg.

Álttá Sámi Giellaguovddáš er et samisk språksenter som har som formål å styrke og fremme den sjøsamiske historien, kulturen og identitetsfølelsen, samt synliggjøre de lokale samiske tradisjonene i Alta-området. Språksenteret ble etablert i 2006 og eies av Alta kommune og Alta sameforening. Driften av språksenteret finansieres av Sametinget. Støtten fra Bergesenstiftelsen er prosjektstøtte knyttet til informasjonsheftet.