Skoleskipet Dyrafjeld

Skoleskipet ”Dyrafjeld" er en 125 år gammel galleas-rigget jakt på 76 fot fra 1889. Skipet er oppført på riksantikvarens liste over verneverdige fartøy. Bergesenstiftelsen støtter diverse reparasjoner av skoleskipet med kr. 1 mill.

Det 125 år gamle skipet må nå utbedre lutskader grunnet galvanisk tæring på kjøl og innvendig skrog. Dette betyr en langvarig og kostbar prosess der riggen må ned, hovedmaskinen flyttes og kjølsvinet ut. Bergesenstiftelsen er én av flere bidragsytere til de omfattende reparasjonsarbeidene.

Skoleskipet Dyrafjeld er tilknyttet Sollerudstranda skole, som er en alternativ ungdomsskole for elever som faller ut av den ordinære ungdomsskolen. Ved et skoleår på ”Dyrafjeld” får elevene gjennomført den ordinære skolegangen. Samtidig får de gjennomført ”Sjøguttekurs”, med innføring og erfaring i elementær sjømannskap.

Det er Oslo kommune og Undervisningsbygg som eier skoleskipet, som er i daglig drift. Skipet blir drevet under mottoet ”vern gjennom bruk”. Skuta er en av de eldste og best bevarte seilskuter av sitt slag, og høsten 2013 ble Dyrafjeld tildelt Seilskuteprisen av Christiania seilskuteklubb. Prisen tildeles norske seilskuter som arbeider med maritim opplæring av ungdom om bord på seilskuter.