Sorteringssenter for havplast

Nordic Ocean Watch og Tavaha Løa for bedre havmiljø.

Tavaha Løa er en låve i bygda på Hoddevik på Stadlandet. I løpet av få år har surfere og tilreisende fylt låven med havplast som skylles i land på stranden. Her er det etablert et eget sorteringssenter for å kartlegge og visualisere marin forsøpling. Låven er en attraksjon, og det er organisasjonen Nordic Ocean Watch som står bak prosjektet. Organisasjonens filosofi, Ta vare på havet, kommer til uttrykk gjennom deres tre satsningsområder: Organisering av strandrydding og bygging av infrastruktur for hverdagsrydding, som utstasjonering av containere sammen med Kystlotteriet. Dessuten en ustrakt kunnskapsformidling via organisasjonens Facebookside og gjennom Tavaha-foredrag på skoler og konferanser. Låven skal nå rehabiliteres og videreutvikles til praktisk læringsarena.