Hensikten med den vitenskapelige studien er å lære mer om synspunkter og erfaringer til helsepersonell, i arbeidet med COVID 19-pasienter på intensivavdelinger. Kunnskap fra studien skal kunne gi nyttige råd til oppfølging av helsepersonell og forberedelse til en eventuell senere pandemi.

Studien skal kartlegge helsepersonell sine synspunkter og erfaringer fra den praktiske forberedelsen til COVID-intensivavdelinger. Dette gjelder for eksempel informasjon/ kommunikasjon, undervisning og faglige utfordringer. I tillegg er det spørsmål om helsepersonell sine synspunkter og erfaring i den daglige arbeidssituasjon med COVID-pasienten på intensivavdeling, og hvordan de har det det følgende året.

Styringsgruppen i studien består av 4 forskere fra Oslo universitetssykehus; Prosjektleder Irene Lie (intensivsykepleier, PhD, forsker. Leder av Senter for Pasientnær Hjerte og Lungeforskning, Hjerte-, Lunge og karklinikken), Siv Stafseth (intensivsykepleier, PhD, forsker, Akuttklinikken), Johan Ræder (anestesioverlege, professor, Akuttklinikken), Øivind Ekeberg (psykiater, professor emeritus, Klinikk psykisk helse og avhengighet).