Støtte til småbarnsfamilier

Home - Start Familiekontakten er Frelsesarmeens forebyggende tilbud for sårbare småbarnsfamilier.

Målet er å trygge foreldrene slik at deres barn kan utvikle seg til å bli trygge barn og senere voksne. For å oppnå dette, er det er viktig at foreldrene får større forståelse av hva det innebærer å være en forelder, og opplever at de mestrer foreldrerollen.

Home -Start Familiekontakten arrangerer ukentlige besøk til familiene av sine frivillige i en 6 til 12 måneders periode. Foreldrene får også tilbud om veiledning, både individuelt og i gruppe.

De frivillige familiekontaktene gjennomfører et forberedelseskurs som går over åtte uker, og må levere politiattest. Etter endt kurs blir de koblet til en familie som ønsker hjelp og avlastning. De frivillige besøker småbarnsfamilien 2-4 timer i uken i en 6 - 12 måneders periode. Home - Start Familiekontakten legger også vekt på å samle familiene i sammenkomster, aktiviteter, turer og ferier, slik at foreldre og barn kan utvikle nettverk.