Sunnaasstiftelsen

Åpner for tilrettelagt trening på Studio 99.

Sunnaasstiftelsen har startet prosjektet Studio 99, et treningssenter for personer med funksjonsnedsettelser. Treningssenteret skal åpnes ved Aker Helsearena i Oslo, og tar sikte på å åpne i juni 2018. Her vil det bli et variert utvalg av treningsapparater- og utstyr. I tillegg tar Studio 99 sikte på å skaffe videoutstyr slik at man kan overføre treningstimer til eksterne brukere som kan trene samtidig på andre steder. Treningsstudioet er tilrettelagt for alle, og man kan ta med seg familie på trening.