Talentutvikling

Henie Onstad Kunstsenter skal utvikle et langsiktig talentutviklingsprogram rettet mot ungdommer i Norge.

Prosjektet støttes av Talent Norge og Bergesenstiftelsen.

Med utgangspunkt talentutviklingsprogrammer i USA og Europa, ønsker Henie Onstad Kunstsenter å utarbeide en helt ny modell for kreativ undervisning. Henie Onstad Kunstsenter velger å hente inspirasjon på øverste hylle internasjonalt.

Å utvikle morgendagens kunstnere er hovedmålet til satsingen. Derfor satses det også på å bidra til økt kunstinteresse blant barn og unge.

Det er mange mekanismer som skal med for at en ung kunstner skal lykkes nasjonalt og internasjonalt, og suksess kan måles på mange nivåer. Tradisjonell billedkunstutdanning er verkstedbasert og legger stor vekt på tekniske ferdigheter.

Men i kunstfeltet bedømmes en kunstner i liten grad utfra ferdigheter, men snarere etter innhold, kommunikasjon og refleksjon. I en moderne billedkunstutdanning må man derfor forberede kunstneren på en stor frihet, der de valgene som tas vil ha store konsekvenser.

– Å stimulere interesse, forståelse og kunnskap om visuell kunst blant barn og unge er et viktig, men underprioritert område i norsk kulturliv. Denne satsingen styrker de kunstneriske uttrykkene, og også vår evne til å forholde oss til den visuelle kulturen vi lever i. Samfunnet er gjennomvisualisert, og vi har behov for å øke vår forståelse av og kunnskaper om visuell retorikk, sier daglig leder Ole Jacob Bull i Bergesenstiftelsen.