TekstLab Unge stemmer

Tekst-eksperimenter for unge forfattere.

TekstLab ble etablert i 2008 som et laboratorium for scenetekstutvikling og iscenesettelse av nye tekster, ledet av dramaturg og instruktør Shanti Brahmachari. Tekstlab er et laboratorium for tekstutvikling, hvor påbegynte scenetekster utvikles gjennom praktiske eksperimenter på scenen, der kunstnere med ulik kompetanse deltar i å bearbeide en tekst.

Målet med Tekstlab er at denne måten å arbeide på skal få frem nye stemmer og tekster, ved å gi kunstnere mulighet til å videreutvikle idéer, konsept, eller utkast til tekster. Publikum innvies i dette arbeidet gjennom iscenesettelser, lesninger og prosessvisninger.
 TekstLab samarbeider med Dramatikkens hus , Norsk Skuespillersenter, og Nordic Black Theatre. TekstLab er støttet av Norsk Kulturråd.

Tekstlab - Unge Stemmer (TUS) er et profesjonelt tilbud til unge forfatterspirer. Over 400 ungdommer fra skoler og ungdomsklubber deltok i 2014. I tillegg kommer de populære ”Scratch-kveldene” der tekstene utvikles med publikum tilstede. Hver Scratch-kveld står 20 ungdommer på scenen, og tekstene utvikles i samarbeid med yngre scenekunstnere med forskjellig bakgrunn, dramaturger, instruktører, dansere, skuespillere, koreografer og musikere. Deltakerne oppfordres til å utvikle egne historier og få dem fremført med et personlig uttrykk og i en selvvalgt form. Ved hjelp av mentorer og veiledere og med støtte fra Caféteateret, Nordic Black Theatre, Dramatikkens Hus og Norsk Skuespillsenter har Tekstlab Unge stemmer blitt så populært at man ikke har kapasitet til å ta inn alle som ønsker å delta.