Verdenshavene inneholder helt nødvendige ressurser og utgjør et stort, sammenhengende økosystem. På grunn av en stadig økende menneskelig aktivitet er fremtiden til havene blant vår tids viktigste problemstillinger.

Det er i dag en rekke kunstnere som jobber med spørsmål knyttet til økologi, klimaendringer og global geografi. Utstillingen ser på havet fra et lokalt perspektiv. Med utgangspunkt i byen – dens historie og fremtid – belyses havets rolle som både ressurs og infrastruktur, tett sammenvevd med byen selv. Utstillingen undersøker temaer som utvinningen av naturressurser, den globale handelen, kolonihistorier og livet på havet, men også havets påvirkning på hverdagen i byen.

Installation view of Sol Calero, Casa Isadora, 2018–21, in Byparken. Wood, metal, ceramic. Photo: Thor Brødreskift.

Både i utstillingslokalet og i byrommet vil det vises arbeider som stiller spørsmål knyttet til økologi, klimaendringer og global geografi, og hvordan havet spiller rolle som både ressurs og infrastruktur. Verkene har til felles at de bygger på forskning, men består av ulike uttrykk som skulptur og installasjon, trykksaker og publikasjoner, fotografier, maleri, historiske arbeider, intervensjoner eller performative verk.

Utstillingen vises frem til 31. oktober og vil følges av et omfattende arrangementsprogram. Les mer om utstillingen her.

Installation view of Trond Ansten, Kåre Aleksander Grundvåg, Intertidal III, 2021 at Gamle Nygårdsbro. Ceramic 3D print. Photo: Thor Brødreskift