Bergesenstiftelsen mottok 370 søknader til første søknadsfrist 2022, noe som er søknadsrekord til én frist for stiftelsen. Alle søknadene ble levert i stiftelsens nye søknadsportal, og tilbakemeldingene fra søkerne er at portalen er enkel og selvforklarende i bruk. Nedenfor finnes en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Skeiv kunst og kultur

Skeivt kulturår 2022 markerer at det er 50 år siden Straffelovens § 213 ble opphevet, som forbød seksuell omgang mellom menn. Bergesenstiftelsen har tidligere tildelt støtte til flere kunst- og kulturprosjekter til markeringen. I første tildelingsrunde 2022 ble Oslo Museum tildelt støtte til en ny utstilling på Bymuseet i samarbeid med stiftelsen Pride Art. Utstillingen vil belyse skeiv kunst og kultur i Oslo. Det skeive kunstutrykket vil formidles i en bred kulturhistorisk kontekst gjennom blant annet intervjuer med kunstnere og aktivister, filmklipp, foto og ulike tekster.

Bergen kunsthall fikk også støtte til arrangementsprogrammet til utstillingen «Cruising Utopia». Programmet vil bestå av seminar, performance og paneldebatter med skeive kunstnere, blant annet på en båt langs vestlandskysten. Tema er å utfordre og diskutere merkelappen «skeiv» og hva som defineres som skeiv i dag.

Festivaler

Ultima er Nordens største samtidsmusikkfestival. Den finner sted over ti dager i september hvert år på en rekke steder i hovedstaden. Festivalen ble tildelt støtte til prosjektet «Organotopia», et tverrfaglig prosjekt som også inneholder en involveringsprosess med publikum blant annet med bygging av installasjoner i Birkelunden i Oslo.

I 2022 ønsker Norsk Litteraturfestival å bidra til nye møter i det litterære feltet i Norge og Storbritannia. Norge og Storbritannia har dyrket politiske, geografiske og kulturelle bånd – i ytterkanten av «det europeiske», i en felles følelse av å være litt outsidere til de store strømningene på kontinentet. Etter Brexit, og på grunn av situasjonen i kjølvannet av pandemien, vil festivalen vise frem bredden i det britiske, samt se på forbindelsene til våre egen historie, politikk, og kultur.

Andre festivaler som fikk støtte i denne søknadsrunden var blant annet Jernrosa Politisk Litteraturfestival i Odda, og «Object of Imagination», som skal bli en ny figurteaterfestival med hovedbase i Bergen i 2023. Festivalen skal åpne opp for bredere samarbeid mellom scenekunstfeltene dans, teater, film og figurteater.

Humanitære tiltak

Oslo Røde Kors mottok støtte til kurset «I samme båt», som har vært et av de viktigste tilbudene til Nettverk etter soning siden 2006. I år ønsker organisasjonen å gjennomføre et seiltokt med to råseilsbåter fra Dolmsundet på Hitra og med Trøndelagsskjærgården som nedslagsfelt for toktet. Seiltoktene har for mange vært starten på prosessen frem mot et rusfritt og lovlydig liv. Også Nettverk etter soning knyttet til Østfold Røde Kors fikk støtte til sine aktiviteter.

Kirkens Bymisjon Drammen mottok støtte til oppstart av vedproduksjon, som innebærer aktivisering og arbeidstrening for mennesker som står langt fra arbeidslivet. Deltakerne har utfordringer knyttet til rusavhengighet, psykisk helse, utenforskap og/eller soningsbakgrunn. Vaktmestertjenesten utfører i dag flytte-, vedlikeholds- og driftsoppdrag for næringsliv og andre samarbeidspartnere på Ringerike, og målet er at vedproduksjonen skal bli et selvfinansierende tiltak gjennom vedsalget.

Norges førerhundforbund mottok støtte til kurs med mål om å bedre førerhundbrukernes hverdag ved blant annet å vedlikeholde og øke sine kunnskaper og ferdigheter om hvordan de kan ha best mulig nytte av førerhunden i hverdagen.

Forestillinger med humanitær tematikk

«Korte år, lange dager» er en forestilling fra Spkrbox, som tar utgangspunkt i Samir Madad og hans personlige historie, om å ha vært et barn på flukt fra Afganistan til Norge. Samir bruker i forestillingen egen musikk, tekst, og bilder for å fortelle sin historie. Forestillingen vil spilles på Rommen Scene i Groruddalen. Historien aktualiseres med hendelsene i Afghanistan våren 2021.

Wigdis Sæther er dosent ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse ved NTNU. Hun står bak musikkteaterforestillingen «Hvor ble jeg av». Målet er å belyse spørsmål om psykose og psykisk helse ved å formidle historien til en kvinne som går igjennom en psykose etter å ha født sitt første barn, og utfordringer i kommunikasjon med omverden og spesielt helsevesenet.

Antiteateret er et Oslobasert teaterkompani som skaper teater for unge i alderen 16 til 30 år. Forestillingen «Når vi foretrekker døden» belyser selvmord fra ulike innfallsvinkler og perspektiv.

Se oversikt over andre tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv.