Bergesenstiftelsen har i flere år bidratt til det norske dokumentarfilmfeltet. I tredje tildelingsrunde 2020 fikk organisasjonen «Human Rights Human Wrongs» støtte til gjennomføringen av «HUMAN Internasjonale Dokumentarfilmfestival» i 2021. I tillegg fikk flere dokumentarfilmer støtte til produksjon og utvikling, blant annet «Senior-eksperimentet» (Meyer Film), «Stay Home» (Fuglene), «Gutten gråter alene» (Paragon Features As) og «Det vi er» (Sant & Usant AS).

Verdenslitteratur

Bergen internasjonale litteraturfestival fikk støtte til arrangementet «Literature Live Around the World» under festivalen i Bergen i februar 2021. «Literature Live Around the World» planlegges som et 12-timers litteraturarrangement, og vil bli sendt direkte fra LitFestBergen. Programmet vil inkludere innhold fra 11 ulike live litteraturscener i ulike byer i verden. Disse får mulighet til å vise fram forfattere fra sine hjemland. Arrangementet vil være en flerkameraproduksjon som blir sendt på litfestbergen.no, Facebook og de internasjonale partnernes nettsider. Publikum kan være til stede på Litteraturhuset, de enkelte scener verden rundt, eller følge sendingen på internett.

Sigrid Undset-selskapet skal samordne, redigere og gjøre tilgjengelig nytt stoff og forskning om Sigrid Undsets liv og forfatterskap til et digitalt ressurssenter for Sigrid Undset. I tillegg til digitalisering, ønsker søker å invitere nye forfattere, journalister og forskere inn i Undset-feltet til å holde foredrag, delta i debatter eller skrive fagtekster om Undsets samtid og hennes forfatterskap.

Forskningsstudier

Høyskolen Kristiania fikk støtte til sitt forskningsstudie «Helsekartlegging av den voksne befolkningen i Oslo: Utvikling av valide styrke- og utholdenhetstester» Studien vil utarbeide en valid gå-test som kan estimere oksygenopptaket hos menn og kvinner på ulike alderstrinn og ulik kroppsmasseindeks (KMI).

Psykolog Runa Kongsvik i Bergen fikk støtte til sitt studie «På flukt i høye hæler» som skal bedre levekår for målgruppen flyktninger som bryter med normer for kjønnsuttrykk gjennom å bidra til bedre samordning av tjenester, opplæring av lærere og elever på skoler og samtalegruppe med psykolog med tema kjønnsidentitet.

Arbeid med ungdom

Framtida.no og Framtida Junior fikk prosjektstøtte til sin nye satsning på miljøjournalistikk for å øke og vise frem miljøengasjementet til barn og unge i Norge og vise hvordan de kan delta og bidra. Støtten vil gå til opplæring i miljøjournalistikk, en artikkelserie og informasjonsarbeid.

Norsk Kulturforum fikk støtte til sitt prosjekt Ung kulturytring som skal være et nasjonalt kulturarrangement, som samler beslutningstakere, kunstnere, kulturarbeidere og politikere med ungdom som premissleverandører i en samtale om barne- og ungdomskulturpolitikk. Denne første gjennomføringen vil finne sted i 2021 og er planlagt å samle 700 unge.

Vitensenter og hermetikkmuseum

Stiftinga Hardanger og Voss museum skal etablere en maritim vitenpark som skal bli til et nytt møtested og aktivitetsbasert tilbud til barn og unge på Hardanger Fartøyvernsenter. Vitenparken skal være gratis og døgnåpen med interaktive installasjoner og oppgaver knyttet til maritim kulturarv og sektor.

Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk i Trondheim, fikk støtte til utvikling av «Milleniumsrommet». Dette blir et nytt interaktivt opplevelsesrom som skal formidle fortellinger om den nære populærmusikkhistorie (2000-2020), der læring skal skje gjennom samhandling og deltagelse.

Norsk hermetikkmuseum er en del av Museum Stavanger, og ble etablert i 1982 som et minne over hermetikknæringen som fra 1860 til 1960 var en stor og betydningsfull industri i Stavanger. I anledning byggingen av Norsk grafisk museum vil Museum Stavanger fornye hermetikkmuseet for å skape en mer moderne formidlingsplattform og gi publikum en mer autentisk opplevelse.