Mentorprogram og tiltak for unge

Catalysts Forening (Oslo, Akershus, Bergen, Østfold) mottok støtte til et digitalt mentorprogram for flerkulturell ungdom i videregående skole. Catalyst forening beskriver programmet som en styrkebasert tilnærming og et faglig verktøy som hjelper ungdommene til å identifisere egne styrker og ressurser, sette mål og delmål for å oppnå sine drømmer, samt å lære å bygge gode sosiale relasjoner.

Vindskift er en frivillig interesseorganisasjon som byr på seilturer for ungdom med inkluderingsbehov i samfunnet, uavhengig av minoritetsbakgrunn. De fikk støtte til gjennomføring av sine aktiviteter.

Organisasjonen For Fangers Pårørende fikk støtte til sitt prosjekt «Kinojuleglede» hvor de gir ut gratisbilletter til sine yngre medlemmer med visning i romjulen.

Scenekunst

Flere prosjekter innen kategorien scenekunst fikk støtte i denne tildelingsrunden. Goksøyr & Martens forestilling «GÅ (Livet #5)», en auditiv vandring fra Oslo sentrum til Vår Frelsers Gravlund vil spilles høsten 2020 og er et samarbeid med Det norske teatret og Ultimafestivalen 2020. Tematikken omhandler hvordan smittevern utfordrer forholdet til våre medmennesker og hvordan det kan oppleves å være pårørende uten mulighet til å være til stede.

Queendom DA (Monica Ifejilika og Asta Busingye Lydersen) fikk støtte til en konsertteaterproduksjon som utforsker hvordan man konstruerer seg selv og egen identitet. Prosjektet vil utforske det kreative rommet mellom det å være norsk og afrikansk, mann og kvinne og mellom musikalske og kunstneriske sjangre.

Den Unge Scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. De fikk støtte til sitt prosjekt «DUS - Akademiet» som skal fremme mestring og læring, skape trygghet og tilhørighet for ungdom som skaper teater og instruktørene som jobber med de unge.

Kulturhjerte fikk støtte til sin årlige forestilling under Litteraturfestivalen 2021. Kulturhjerte er en ukentlig møteplass og utviklingsarena for barn og unge som består av både nybosatte flyktninger og barn som er født i Norge. Sammen skaper de en teaterforestilling basert på kulturuttrykk fra alle sine opprinnelsesland hvert skoleår. Profesjonelle kunstnere står bak prosjektet og leder arbeidet og utarbeider nytt manus hvert år på bakgrunn av innspill fra deltakerne.

Kunst- og utstillingsproduksjon

KaviarFactory i Lofoten fikk støtte til Ai Weiweis første utstilling i Norge. Han er en kunstner som er kjent for å flytte grenser og ta opp menneskerettigheter, politikk og globalisering i sine kunstverk. Utstillingen vil tematisere den globale flyktningkrisen gjennom forskjellige type verk – både nye og tidligere.

Norske Billedkunstnere avdeling Høstutstillingen fikk støtte til digital kommunikasjon og formidling av Høstutstillingen 2020. Prosjektet vil tilgjengeliggjøre verk fra utstillingen og programaktiviteter i utstillingsperioden digitalt for et nasjonalt publikum.

Norsk Teknisk Museum mottok støtte til å bygge en aktivitetslabb i utstillingen Klima2+. Dette for å tilrettelegge for museets formidlingstilbud hvor barn og unge skal reflektere og skape basert på museets egne ressurser; kunst, gjenstander og fotografier – med tema som tekstilindustri, værvarsel, helse og medisin både i historisk og samtidens kontekst.

Galleri Skredsvig fikk støtte til innlån av Chr. Skredsvigs maleri «Une ferme a Venoix», gullmedaljemaleriet fra 1881 til galleriets 5. utstilling (6. juni 2020 – oktober 2021). Utstillingen skal vise malerier av Chr. Skredsvig som ble vist på Salonen i Paris i årene 1880 – 1911.

Fotograf Ulla Schildt fikk støtte til utstilling og bokprosjekt som skal vise ulike innfallsvinkler til klimakrisen og den antropocene tidsalder og de muligheter som finnes for endring og motstand og positivt engasjement rundt den.

Marie Sjøvold fikk støtte til sitt kunstneriske prosjekt «Blomster er som hjerter skåret opp», hvor hun skal studere avkuttede og døende blomster med kamera og mikroskop og utforske ritualer knyttet til tap og sorg. Blomstene skal kunne være en påminnelse om det siste året hvor det var blomstene, og ikke menneskene som kunne ta del i gravferden. Samtidig viser de til en traumatisk periode i verden der vi lever med en trussel vi ikke kan se – annet enn gjennom mikroskopet. Prosjektet skal stilles ut på Dropsfabrikken i Trondheim, ved Sandefjord Kunstforening og på Kunstplass i Oslo i en duo-utstilling "Slutten".

Natur og miljø

Flere prosjekter knyttet til natur og miljø mottok denne runden støtte. Natur og Ungdom skal lage en informasjonsfilm som vil spilles på kinoer i én uke under Høyesteretts-behandlingen av Klimasøksmål Arktis. Tiltaket har som mål å opplyse publikum om at de har en grunnlovsfestet rett til et levelig miljø. Filmen inngår i en større kampanje rundt søksmålet som vil inkludere flere aktiviteter i forbindelse med rettsaken.

Miljøstiftelsen ZERO, eventbyrået JCP og Kommunikasjonsforeningen ønsker at arrangementsbransjen i Norge skal lage klimavennlige arrangementer. Prosjekt skal resultere i en digital ressursbank og foredragsserie, hvor det skal finnes informasjon om konkrete tiltak, samt oversikt over klimasmarte leverandører og produkter. Dette for at arrangører lettere kan velge klimasmarte løsninger for sine arrangementer.

Oslosenteret arrangerer et årlig seminar der de utforsker ulike temaer knyttet til deres arbeid innenfor demokratistøtte. Årets seminar har tittelen «Youth Driving Democratic Change». Seminaret søker å skape debatt rundt viktigheten av å inkludere ungdom i politiske prosesser og institusjoner for å oppnå av bærekraftsmålene.

Bokproduksjon og podkast

Yacoub Cisse og organisasjonen Afrikanere i Norske fikk støtte til en antologi om afrikansk tilstedeværelse i Norge i perioden 1590-1945.

Norsk Forening for Maritim Historie gir ut høsten 2020 en bok om historien til maritim medisin i Norge. Boken beskriver sjøfolkenes, næringens, myndighetenes, legenes og de ildsjelers innsats for å sikre god helse om bord i norske skip. Prosjektet fikk støtte til utgivelsen.

Spartacus forlag fikk støtte til bokprosjektet «Stemmene etter 22. juli» skrevet av Ingvild Folkvord. Boken handler om hvordan språket må bearbeides for å kunne gripe den nye hverdagen, hvor terror kan skje i Norge. Folkvord beskriver i boken hvordan et utvalg personer og institusjoner har forholdt seg til 22. juli, hvordan responsen på terroren, gjennom minnemarkeringer, litteratur, media og rettslige prosesser, har bidratt til opplevelsen og forståelsen av hendelsene.

Frilanslivet, er en podkast om og for selvstendige aktører i medie-, kunst- og kulturnæringen og lages av Hanna von Bergen og Christina Skreiberg. De fikk produksjonsstøtte til episoder av podkasten som skal ta utgangspunkt i Koronakrisen og behovet for formidling av kunnskap, fellesskap og inspirasjon til aktører i kunst- og kulturnæringen under denne. I episodene vil eksperter og frilansere bli intervjuet om psykisk helse, økonomistyring, bærekraftig kunstnerliv, nye digitale formidlingsplattformer og fremtidens kulturliv.