Havets fremtid har blitt et av de mest presserende temaene på den politiske dagsorden, mye på grunn av menneskelige aktiviteter. Pia Ve Dahlen er marinbiolog og anerkjent formidler, og forlaget ble tildelt støtte til produksjonen av hennes kommende sakprosabok om det ukjente livet i havet - fra bittesmå økosystemhelter i tangbeltet, ned til kaldtvannskorallrev og dyphavsvulkaner. Ve Dahlen ønsker å forklare for allmenne lesere hvorfor det å verne arter og habitater som er truet av klimaendringer er så viktig.

Også et utstillingsprosjekt om havet ble tildelt støtte. Bergen Kunsthall arbeider med en omfattende gruppeutstilling om havet, med bidrag fra norske og internasjonale kunstnere. Utstillingen legger ut på verdenshavene, som inneholder helt nødvendige ressurser og utgjør et gigantisk, sammenhengende økosystem. Mange samtidskunstnere og designere interesserer seg for spørsmål omkring økologi, klimaendringer og global geografi, og et knippe av disse vil presentere verker på utstillingen, som vil stå fra medio august til oktober 2021.

En annen bok med klimasaken som tema, Anja Bakken Riises «Klimaregnskapet», mottok også støtte. Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender, og hun ønsker å utgi en bok fordi mange spør henne om «Hva kan jeg gjøre?». Hun vil her sette søkelys på hvorfor det er viktig med hverdagslige handlinger – om det er resirkulering, eller å ta med handlenett i tøy på butikken fremfor plastpose, å kjøpe tannbørste i bambus fremfor plast. Boken blir utgitt i løpet av høsten 2021.

Integreringsprosjekter

KulturIntro gir unge flyktninger arbeidspraksis i Oslos kulturliv. Prosjektet ble startet i 2019 av organisasjonen Jeunesses Musicales Norway (JM Norway), som jobber for et internasjonalt, mangfoldig og inkluderende kulturliv. Deltakerne i prosjektet er enslige mindreårige flyktninger i alderen 18 til 29 år. De fleste er gutter med bakgrunn fra Afghanistan og Eritrea som kom til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Ungdommene deltar i introduksjonsprogrammet eller går på videregående skole, og bor alene eller kommunale boenheter. KulturIntro utplasserer deltakerne i kulturorganisasjoner og institusjoner i Oslo hvor de jobber på arrangementer innen teater, museum, musikk og idrett. Gjennom KulturIntro får deltakerne oppleve kulturlivet fra innsiden, får praktisert språk og tilegner seg praktiske egenskaper.

«Søster til søster» er et voldsforebyggende prosjekt utviklet av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim. De ble tildelt støtte til et delprosjekt med kurs for minoriteter. Temaene er blant annet hvordan man kan forebygge og hindre konsekvensen av vold, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, ved at deltakerne i etterkant av kurs kan spre kunnskap i sine nettverk.

Forestillinger og konserter

Pandemien er på hell, og en rekke forestillinger og konserter kan igjen invitere publikum inn. Flere forestillinger og konserter ble tildelt støtte i andre søknadsrunde, blant andre Så leste jeg Naiv. Super av Kai Kenneth Hanson, Cella mi av Opera Trøndelag, Per og Ulven av Mistral Blåsekvintett, Stains & Platter av Vestland Danseteater, Bare Dyr av Bizarra Produksjoner, Den dyrebare isen av Sigurd Odnes Kløvning, Du tror at ingen elsker deg av Anna Ladegaard og Aldri redd for mørkets makt av Bacalao Performance Company.

Se flere tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv her.