Nedenfor finnes en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte i andre søknadsrunde 2022. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Bokprosjekter

Spartacus forlag mottok støtte til utgivelsen av boken «Dårlig nytt fra østfronten», skrevet av Cecilie Hellestveit. Boken handler om Norge i verden etter Russlands invasjon av Ukraina, og ønsker å bidra til debatt om veivalg Ukraina-krigen tvinger frem. Boken munner ut i tre konkrete problemstillinger: Hvordan krigen påvirker Norges forhold til Russland, til USA og til EU.

Harmeet Kaur mottok støtte til et bokprosjekt om rasisme. Hun har i flere år vært aktiv i den offentlige rasismedebatten med innlegg i Morgenbladet og Klassekampen. I boken vil hun intervjue de fremste rasismeforskerne, politiet, organisasjoner, næringsliv og politikere, for å gi et strukturelt bilde av rasisme.

«(Hvordan) kan vi fortsette å reise?» spør Trygve Sunde Kolderup, tidligere redaktør av friluftsmagasinet UTE, skimagasinet Fri Flyt og DNTs magasin Fjell og Vidde. Boken skal løfte klimahensyn inn i ferieplanleggingen, og belyse reiselivsnæringens store klimautfordringer.

Integrering og festivaler

Flere søkere mottok støtte til integreringsaktiviteter for nyankomne flyktninger. Blant disse var Dype Røtter i Trondheim, og Hysnes Velferdsbygg. Sistnevnte vil skape økt fellesskap og inkludering av flyktninger gjennom musikalske opplevelser i Velferdsbygget på Hysnes fort i Hasselvika i Rissa kommune i Trøndelag.

Fluktfestivalen er en endagsfestival, med mottoet «Færre dør når flere vet». Festivalen arrangeres på Litteraturhuset i Oslo av Kristina Quintano, som er journalist, oversetter, forfatter og forlegger. Mange av gjestene på festivalen i 2023 vil være aktuelle med litteratur om temaet flukt.

Human er Oslos største dokumentarfilmfestival. Et bredt publikum kan se filmer og møte filmskapere, sivilsamfunn, samfunnsdebattanter, akademikere, journalister, politikere og hverandre, og delta i debatten. En rekke av filmene som vises tar opp humanitære og aktuelle temaer. Festivalen består av tre filmprogrammer, debattprogram, kunstutstilling, teater og musikk.

Literature Live Around the World arrangeres av Bergen internasjonale litteraturfestival. Pandemien bidro til at festivalen tenkte nytt, og spurte seg: Mister vi noe når en forfatter reiser bort fra sine hverdagsomgivelser og til scenen i Bergen? Jo, vi mister blant annet konteksten forfatteren arbeider og skriver i. Festivalen inviterte derfor 11 ulike festivaler og litteraturaktører fra hele verden og alle kontinent til å lage litterære program på egne scener med utvalgte forfattere og kunstnere. På en klimavennlig måte, uten mye reising, gir prosjektet deltakere og publikum glimt inn i andre lands kultur og litteratur. Folk fra hele verden kan gratis følge sendingen, og delta lokalt, men få innblikk i andres liv fra en rekke land.

Oslojazz Talent er Oslo Jazzfestivals talentsatsing, en videreføring av Nordisk Showcase som har eksistert siden 2015, og som Bergesenstiftelsen og Talent Norge har støttet. Tidligere band som har deltatt er Kongle Trio, General Post Office, Why Kai, Damata og Juno. Satsingen er rettet mot band/prosjekter bestående av musikkstudenter på høyskole- og universitetsnivå. Oslojazz Talent skal bidra som et ekstra dytt i karrieren til unge jazzmusikere i etableringsfasen.

Det Norske Solistkor er et kammerkor på høyt nivå nasjonalt og internasjonalt. De skal under årets Ultima-festival framføre Iannis Xenakis' verk Oresteia, med blant annet spesialbygde instrumenter for anledningen.

Dokumentarfilmer

Medieoperatørene er en sentral norsk aktør innen dokumentarfilmproduksjon. Selskapet har produsert filmer som «Kunstneren og tyven» som vant mer enn 30 internasjonale filmpriser (inkludert 3 norske Amandaer). I denne søknadsrunden mottok de støtte til en dokumentar om Mats Ibelin Steen, som var født med et sykdom som gjorde at han mistet mer og mer muskelkraft, og til slutt døde bare 25 år gammel. Først etter at han var død oppdaget foreldrene at han hadde levd et helt annet liv også, som karakteren Ibelin i World of Warcraft. Dette er første gang noen gjenskaper et avatar-liv fra spillverdenen i dokumentarfilm.

Guttas Campus er et tiltak for gutter med store utfordringer i skolen. En del av dem har hatt krevende oppvekstsvilkår. Flere allmennyttige stiftelser, deriblant Bergesenstiftelsen, har støttet dette prosjektet. Dokumentarfilmskapere Nils Wærstad og Ronny Kristoffersen har nå mottatt støtte til å lage en dokumentarfilm om Guttas Campus.

Se øvrige tildelinger her.