Oslo Pride kalles gjerne den største og mest mangfoldige festivalen i Oslo, og hovedstadens arrangement er Norges største Pride-markering. Oslo Pride har blitt en festival som setter preg på hele byen. Festivalen gir Oslo kunst og kultur i det offentlige rom med Pride Art-utstillingen, konserter og andre aktiviteter. Bergesenstiftelsen ga et tilskudd til kompetansehevende tiltak for frivillige, bl.a. innen førstehjelp, til Oslo Pride 2020. På grunn av koronapandemien ble hele arrangementet endret i 2020.

Organisasjonen Innsattes barn har siden 2007 arbeidet med å tilrettelegge for trygge samvær for barn og foreldre, hvor minst en av foreldrene soner en dom i fengsler på Østlandet. Samværene foregår i fengslene eller under fremstillinger innvilget av kriminalomsorgen. Innsattes barn tilbyr for eksempel transporttjeneste til og fra fengslene, noe som ofte kan være et problem fordi mange mister en hel inntekt når en skal sone en dom og har ikke råd til å ta reisen selv. Organisasjonen fører også tilsyn under samvær, hvis det for eksempel er konflikt mellom foreldrene og den som har omsorgen selv ikke ønsker å være til stede.

To kammermusikkfestivaler fikk støtte, både i Trondheim og i Risør. Begge de to festivalene hadde jubileum i 2020. Risør Kammermusikkfest valgte å gjøre en litt nedskalert versjon av festivalen ut fra smittevernsrestriksjonene i forbindelse med koronapandemien, og vil etter planen arrangere det offisielle 30-årsjubileet i 2021. Trondheim kammermusikkfestival gjorde de også noen omrokkeringer i programmet, menn hadde et stort program i festivalen i september 2020, som var deres 25-årsjubileum. Også andre klassisk musikk-miljøer som Ensemble Allegria og Stiftelsen Norsk barokkorkester fikk tilskudd til konserter.

Bergesenstiftelsen har siden 2017 vært en støttespiller til Det Norske Jentekor – og sammen med Talent Norge støttet deres talentsatsing. I første tildelingsrunde 2020 prioriterte stiftelsen fortsatt å støtte koret med et tilskudd til talentsatsingen i den kommende treårsperioden.

Norges Ungdomskor er et prosjekt som samler unge sangere fra hele Norge til korsang av høy, internasjonal kvalitet. Deltakere i prosjektet er gutter og jenter mellom 16 og 26 år som enten har sang som sin fremste fritidsaktivitet eller som studerer musikk på fulltid. Norges Ungdomskor fikk tilskudd fra Bergesenstiftelsen til konserter i 2020.

Også flere dokumentarfilmer fikk støtte i denne søknadsrunden, samt Amandusfestivalen som viser filmer av unge filmskapere.