To organisasjoner som arbeider for bedre hverdag for domfelte og deres pårørende fikk støtte i årets siste søknadsrunde. Organisasjonen Wayback Bergen fikk aktivitetsstøtte til «Kvinneprosjektet» i 2021. Prosjektets hovedformål er å arbeide for at domfelte kvinner kan leve uten rusmisbruk og kriminalitet, og lettere integreres i samfunn og arbeidsliv. Jenter under 25 år har særlig prioritet og Wayback vil tilrettelegge trenings- og aktivitetstilbud i Bergen Fengsel.

Kirkens Bymisjons prosjekt "Innsattes Barn" i Oslo bistår familier på hele Østlandsområdet med foreldreveiledingsgrupper. De bistår også med støtte under samvær i fengsler eller følgetjeneste og transport til fengsel, og ulike samtaletilbud. I tillegg vil de i 2021 arrangere egne kurs kalt «Foreldreprogrammet». Disse arrangeres i fengsel, for foreldre under soning.

Klimajournalistikk

Norsk klimastiftelses nettavis "Energi og Klima" fikk støtte til prosjektet "Klimakorrespondent i Brussel". I samarbeid med blant andre Stiftelsen Fritt Ord vil Bergesenstiftelsen med dette bidra til å styrke norsk journalistikk innen klima- og miljørelaterte tema. Prosjektet ønsker å heve nordmenns innsikt i hvordan EU-prosesser og beslutninger på klima- og energiområdet påvirker det norske samfunnet, og følge norske myndigheter og andre aktørers aktiviteter overfor EU-institusjonene med et kritisk blikk. For å oppnå dette vil Energi og Klima ansette en multimedial journalist som skal levere stoff til egne redaksjonelle flater, samt være en mulig ressurs for andre norske redaktørstyrte medier.

Scenekunstfeltet

Denne søknadsrunden prioriterte Bergesenstiftelsens styre flere prosjekter på scenekunstfeltet over hele landet. Mange av forestillingene befant seg i skjæringspunktet mellom det humanitære og det kulturelle.

Purple Production fikk støtte til teaterforestillingen «OSLOVE» av Petter Winther og Herman Bernhoft. Denne tar for seg Oslo ti år etter 22. juli 2011. Forestillingen utspiller seg gjennom fem karakterdrevne historier og skal reflektere rundt et samfunn i stadig endring. OSLOVE skal spilles gratis på Deichman Bjørvika våren 2021.

Teaterforestillingen «KYSSET» skal følge to bestevenner som skal begynne på ungdomsskolen, og tar opp temaer som vennskap, homofili og seksualitet, identitet og press, både fra venner og en selv. Forestillingen er laget av Kanon Produksjon og vil spilles i Kristiansand april 2021.

Forestillingen «Om du så det jeg ser» av Sara Karoline Production tar opp relasjonen mellom barn og foreldre, avhengighet og med-avhengighet, kjærlighet og skam. Den er et vitnesbyrd fra barn som vokser opp i hjem med rus. Forestillingen skal vises på skoler og har målgruppen 10-19 år.

Med forestillingen «Kampen om Prinsesse Kristina», vil Foreningen Det Nye Teaterkompaniet skape en forestilling som skal ivareta kulturarv og skape identitet, fortalt gjennom skjebnen til den norske prinsessen Kristina Håkonsdatter (1234-1262). Sommerteaterkompaniet, i regi av andreårsstudenter på Teaterhøgskolen (KHiO), fikk støtte til forestilling sommeren 2021. Produksjonen av sommerteateret for barn og unge finner sted i Frognerparken og er en produksjon i regi av studentene selv. Andre Norvik Jervell fikk støtte til manusutvikling for teaterforestillingen «Maratonløperen». Forestillingen skal handle om løping, utholdenhet og likestilling – og ikke minst Grete Waitz.

Utstillingsstøtte

Unge Kunstneres Samfund fikk støtte til jubileumsutstillingen «100 års samliv» som skal vises høsten 2021 på Kunstnernes Hus. Utstillingen vil bestå av både historiske og samtidige kunstnerskap, og verkene vil gå i dialog med UKS’ historie - og kunstens fremtid.

Blaafarveværket på Modum fikk støtte til utstillingskatalog i 2021, mens Kunsthall Oslo fikk støtte til prosjektet «Oslo kunst- og kunnskapsverksted». Dette er et samarbeid med Agenda X, Forandringshuset og Kunsthall Oslos nyopprettede ungdomsråd bestående av unge fra Gamle Oslo. Ungdomsrådet skal sette i gang aktiviteter og arbeidsverksteder for ungdom i Oslo med utgangspunkt i hva de selv ønsker seg, og skal være kuratorer for den kommende utstillingen på Kunsthall Oslo.

Medisinsk forskning

To prosjekter fra Oslo universitetssykehus fikk støtte i fjerde tildelingsrunde. Hjernekreftforsker Einar O. Vik-Mo, seksjonsoverlege ved Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet, fikk støtte til et prosjekt som skal starte opp utprøvende behandling og følge opp barn med den mest alvorlige form for hjernekreft. I tillegg til Bergesenstiftelsen er prosjektet støttet av Barnekreftforeningen.

Arnt E. Fiane, leder for hjertekirurgi ved Oslo universitetssykehus, fikk støtte til et forskningsprosjekt hvor det skal utføres studier med formål om å få hjertepumper i stand til å fungere for pasienter med diastolisk hjertesvikt, gjennom bruk av sensorer som styrer pumpens arbeide. Studiene vil dokumentere effekt av å tilpasse pumpens arbeide til pasients behov, og mulighet for å balansere blodtilførselen mellom pumpen og hjerte.