Klima og miljø

Prosjektet «Fossilfri 2030 – sykkelglede på skolene» er et samarbeidsprosjekt mellom Pedalen Kirkens Bymisjon, Viken fylkeskommune og Inspiria Science Center, hvor målet er at flest mulig barn og unge skal sykle mer og skape gode vaner for fremtiden. Prosjektet ble tildelt midler til å arrangere sykkeldager for skoler i Viken, hvor det vil bli mulig å få service på sykkelen sin, bytte inn bruktsykler, lære om hvordan man tar vare på sin egen sykkel, og andre sykkelferdigheter.

«Inspire Change 2021» er et samarbeidsprosjekt mellom Natur og Ungdom, Greenpeace, Press, Røde Kors og Amnesty International som skal tilby ungdom kommunikasjonstrening og veiledning for å formidle sine ideer. I tilknytting til prosjektet vil det arrangeres et større arrangement hvor ungdommene skal presentere sine utvalgte tema og ideer i formatet til TED Talks Oslo.

Utstillingsstøtte

Flere utstillinger fikk støtte i første søknadsrunde 2021. Nord-Norske Bildende Kunstnere fikk støtte til sin markering av kunstnerorganisasjonens 50-årsjubileum i 2021. Prosjektet vil resultere i syv utstillinger på ulike visningssteder i Nordland og Troms/Finnmark.

Nitja senter for samtidskunst, som åpner på Lillestrøm i 2021, fikk støtte til separatutstillingen til Børre Sæthre, «The Sound of the Atom Splitting». Utstillingens bakteppe er inspirert av 70-80-tallets Ballroom-kultur i NYC, der unge homofile utforsket kultur, kropp og sex, men også skyldfølelse og stigma.

Kulturbyrået Mesén i samarbeid med den finske kunstneren Nastja Säde Rönkkö fikk støtte til utstillingsprosjektet «Those Who Kept the Light». Her vil Rönkkö finne fram til ukjente historier om kvinnelige fyrvoktere i Norge og Danmark og lage en kunstfilm med tilhørende workshops og formidlingsopplegg i samarbeid med Norsk Maritimt Museum, Kystverksmuseene/Lindesnes Fyrmuseum, Agder kunstsenter/Lista fyr og Hå gamle prestegård/Obrestad fyr.

Festivaler

Vårscenefest, Tromsø Scenekunstfestival, fikk støtte til årets gjennomføring som vil sette søkelys på kunstnerisk ytringsrom i offentligheten og på fysiske steder. Festivalen vil ta i bruk alternative visningsrom som butikkvindu, konsertscener, digitale plattformer, byrom og private hjem, i tillegg til tradisjonelle scenerom og gallerirom. Videre fikk Risør Kammermusikkfest støtte til sitt 30-årsjubileum og Oslo Internasjonale Poesifestival fikk støtte til årets gjennomføring som vil være en digital satsning.

Formidlingsprosjekt innen rusomsorg

Blå Kors Norge ble tildelt midler til sitt formidlingsprosjekt «Kunstneren og tyven – fra utenforskap til medborgerskap» til institusjoner for høyere utdanning. Her vil hovedpersonen i dokumentarfilmen «Kunstneren & tyven», Bertil Nordland, møte studenter til refleksjon rundt sentrale tema fra hans egen livshistorie, sammen med fagsjef i Blå Kors sitt oppfølgingstilbud Steg for Steg. Samtalen etterfølges av workshop hvor studentene går dypere i tematikken, og knytter den til sin profesjon og hverdag.

Tiltak for veteraner

Medvind er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkemuseum avd. Norsk Maritimt Museum og Veteranforbundet for skadde veteraner i internasjonale operasjoner (SIOPS). Prosjektet skal gi veteraner et frivillig kompetansegivende helårstilbud på skonnerten Svanen i perioden 2021-2023.

Forskningsprosjekter

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering fikk støtte til sitt prosjekt «Bruk av helsetjeneste hos kreftpasienter i Norge». Oslo universitetssykehus fikk støtte til et forskningsprosjekt som skal finne ny metode for å veilede behandling av pasienter med aorta stenose. Aorta stenose er en progressiv sykdom på hjerteklaffen mellom hjertets hovedkammer og hovedpulsåren, og er den vanligste klaffesykdommen i den vestlige verden.