For Fangers Pårørende (FFP) er en ideell organisasjon for pårørende til personer som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunnet. De fikk støtte til sitt prosjekt «Kinojuleglede» hvor flere barnefamilier som har et nært familiemedlem som sitter i fengsel får muligheten til å dra på kino.

Fullt Fokus er en ny organisasjon i Stavanger, og deres tilbud med samme navn vil nå marginalisert og utsatt ungdom mellom 13 og 23 år. Søker samarbeider med Konfliktrådet om å tilby ungdom som har begått straffbare handlinger et oppfølgingsprogram. Mentorprogrammet vil inkludere fysisk trening, relevante kurs som jobbsøking, arbeidstrening, foreldrestøtte og veiledning.

Utstillingsprosjekter

Flere utstillingsprosjekter fikk støtte denne tildelingsrunden. Helgeland museum, Vevelstad kommune og Nordland fylke går sammen om å bygge et nytt kultursenter på Vevelstad. Åpningsutstillingen om hulemalerier i Helgeland vil belyse stedets hulemalerier, helleristninger og geologi.

I 2022 vil Hannah Ryggen Triennale arrangeres i Trondheim. Her vil byens kunstinstitusjoner gå sammen om utstillinger, arrangement og katalog under tittelen Anti-Monument. Gjennom programmet vil både nasjonale og internasjonale kunstnere løftes frem, med hovedvekt på de politiske, tekstile og feministiske aspektene ved Ryggens kunstnerskap. Katalogen vil bli en produksjon som samarbeidspartnerne Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Kunsthall Trondheim, Trondheim kunstmuseum, Kjøpmannsgata Ung Kunst og Ørland/Bjugn Kunstforening sammen står bak.

Hardanger fartøyvernsenter (HFS) er et nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern og et museum for maritim kultur og historie. Senteret har over flere år satt søkelys på smedfaget, og revitalisert teknikker og materialkunnskap. Smien er viktig i dokumentasjon av smedfaget, i vern av fartøy og hus. Senterets første lærling i smedfaget har bestått svenneprøve og er nå fast ansatt. Bergesenstiftelsen støttet utvidelse og oppgradering av dagens smiebygning for å holde smien åpen og i full aktivitet for allmennheten.

Festivaler

Human internasjonale dokumentarfilmfestival fikk støtte til gjennomføringen av festivalen i 2022. Festivalen fremmer dokumentarfilmen som kunstform og diskusjonsmedium. Programmet vil bestå av tre filmprogram, et debattprogram, kunstutstillinger, teater og musikk. Målet til festivalen er å være en møteplass, og fremme deltakelse i samfunnsdebatten.

Fra Litteraturhuset i Bergen under festivalen «LitFestBergen» vil to programledere, hver time fra kl. 12 til midnatt, hente inn program fra 11 ulike litteraturscener fra alle kontinent. Arrangementet heter «Literature Around the World» og ble arrangert for første gang i 2021. Arrangementet vil være en flerkameraproduksjon som blir sendt på litfestbergen.no, Facebook og partnernes nettsider.

To kammermusikkfestivaler fikk støtte denne tildelingsrunden. Dette var den nyoppstartede festivalen NordfjordKammer i Nordfjordeid og Festivalta som er en kammermusikkfestival i Alta.

Forestillinger

Jasmin Kvinnenettverk er et ressurssenter med aktiviteter som har som formål å styrke kvinners muligheter til selvutvikling og deltakelse i samfunnet. Nettverket har som mål å skulle bidra til bedre psykisk og fysisk helse, bedre livskvalitet, økt sysselsetting og økt forståelse for norske verdier. Nettverket fikk støtte til teaterforestillingen «Voices» – en kabaret av og med 10 kvinner med innvandrerbakgrunn, og profesjonell regissør fra Buskerud teater. Disse vil møtes jevnlig et par ganger i uken for å skape trygge rammer og utvikle en forestilling.

Michaela Gettwert fikk støtte til å arrangere åpne forestillinger for ungdom av teateroppsetningen «All Frogs Are Gay» som handler om hvordan konspirasjonsteorier spres og får rotfeste over hele verden. I tillegg fikk Tora Røvholt støtte til forestillingen «Støv» og Kanon Produksjon fikk til forestillingen «Det heldige skipet» om krigseilerne under andre verdenskrig.