Nedenfor er en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte i tredje søknadsrunde 2022. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Lille norske leksikon

Store norske leksikon er et leksikon som er skrevet av fagfolk med videregåendeelever og voksne som målgruppe. Tekstene blir grundige og etterrettelige, men ikke spesielt enkle. Nå vil redaksjonen etablere Lille norske leksikon, som et nytt, enklere verk rettet mot barn og ungdom eller voksne med lesevansker. I løpet av fire år skal det utvikles en metode for å lage et universelt utformet leksikon. Det vil si å lage 1500-5000 nye artikler og illustrasjoner, utvikle en nettplattform og et design som er universelt utformet og tilpasset målgruppen, lansere dette på internett, gjøre det kjent og sikre varig finansiering og drift etter prosjektperioden. Lille norske leksikon skal være et allmennleksikon med barn som den primære målgruppen. Sekundære målgrupper er eldre elever med lese- eller konsentrasjonsvansker og voksne som trenger en enklere tekst.

Med utgangspunkt i Store norske leksikon skal det skrives nye tekster som er tilpasset målgruppen i lengde, innhold og språklig kompleksitet. Det skal utvikles egne forklarende illustrasjoner. Tekstene, illustrasjonene og bildetekstene kvalitetssikres av en fagekspert som går god for det faglige innholdet.

Dialogserie med fredsprisvinnere

Deeyah Khan har gjennom sine dokumentarfilmer og sitt menneskerettighetsarbeid skapt et konstruktivt klima for dialog og for å få fram det beste i mennesker. I samarbeid med Nobels Fredssenter vil hun intervjue fredsprisvinnerne Dalai Lama, Leymah Gbowee, Malala Yousafzai, Jody Williams, Nadia Murad og Rigoberta Menchu Turn.

Hensikten med dialogserien er å fordype seg i det fredsprisvinnerne har lært gjennom livet, og hvordan man kan styrke forståelse for det medmenneskelige. Hensikten er altså ikke å dykke ned i prisvinnernes liv og ferdigheter, men å formidle viktigheten av dialog og metoder og eksempler på bruk av dialog ved å bruke bakteppet av prisvinnernes liv for å gjøre innholdet mer inspirerende.

Et mål er å gi lærere og elever anvendbare verktøyer, ferdigheter og strategier som de kan bruke i sine liv og som fredsprisvinnerne har praktisert i sitt arbeid og i sine liv.
Undervisningsprosjektet vil bestå av filmer og undervisningsmateriell som vil kunne bli brukt for å fremme empati, emosjonell kompetanse, og evnen til dialog og å løse konflikter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, livserfaringer og kultur.

Utstillinger

Samtidskunstneren Tiril Hasselknippe skal utvikle en ny totalinstallasjon for Nitja senter for samtidskunst på Lillestrøm, som tematiserer begrepet "lek" og romlige "lekeskulpturer". Hasselknippe vil ha barn og unge med funksjonsnedsettelser i tankene når denne utstillingen lages. Hun spør seg hvordan vi kan utvikle plasser for de som ikke kan klatre i klatrestativ? Kan kunstneren tenke nytt omkring dette arbeidet? Hvordan legge til rette for lek i et visningsrom eller en offentlig plass, som oppfordrer til fri lek og deltakelse for alles kropper og funksjonsbehov?

Samtidskunsten retter seg sjelden mot barn og unge som brukere, og tilnærmet aldri blir barn og unge med funksjonsnedsettelser inkludert. I denne utstilling ønsker Tiril Hasselknippe å dedikere seg til denne ofte usynliggjorte gruppen. Utstillingen skal bli tilgjengelig for alle, også de som bruker rullestol og andre mobilitetsverktøy. Rommet vil ha en sanselighet i form av farge, form, lys, og lyd. Det vil si at alle, uansett funksjonshinder, vil kunne få delta i en samtidskunstopplevelse sammen med andre på Nitja senter for samtidskunst i utstillingsperioden.

Bergen Kunsthall er et senter for samtidskunst som presenterer utstillinger og arrangementer av norske og internasjonale kunstnere. Årsskiftet 2022/2023 vil de arrangere den første presentasjonen av den australske billedkunstneren D Harding for et norsk publikum. Harding er etterkommer av australske urfolk, og viderefører forfedrenes visuelle formspråktradisjoner. Målet med utstillingen er å spre kunnskap om aboriginsk visuell kultur, samtidig som den vil trekke linjer mellom ulike estetiske språk og sanseligheter. På denne måten ønsker Bergen Kunsthall å bidra til en bredere samtale omkring kolonial historie og møter mellom ulike vitenskapssyn, tradisjoner og identitetsforming.

Sommerutstillingen 2023 på Kunstnernes Hus er viet billedkunstner Gunvor Nervold Antonsen. Som billedkunstner er målet hennes å lage en samfunnsaktuell og spørrende, men også en visuelt og materielt sterk utstilling, som gir besøkende mulighet til individuell refleksjon og opplevelse. Arbeidene til Nervold Antonsen er materielle, tunge og grove, og installasjonen på Kunstnernes hus skal blant annet bestå av 15 treskulpturer som skal stå på gulv. De blir skåret med motorsag i emner av heltre. Skulpturene har som utgangspunkt abstraherte menneskekropper. Høyde ca 2,70 meter.

Kunstnernes Hus har gjennom sitt pågående sommerutstillingsprogram, som utstillingen er endel av, som ambisjon å presentere norske billedkunstnere for et bredere og større publikum. Gjennom å holde utstillingene åpne i sommersesongen, nås et annet publikum enn vanlig.

Eneste klassiske musikkfestival i Finnmark

I 2023 inviterer Alta Kammermusikkforening for fjerde gang til den første og eneste klassiske musikkfestivalen i Finnmark: FESTIVALTA. Med Nordlyskatedralen i Alta som hovedbase presenteres en rekke større konserter for et allment publikum, i tillegg til skolekonserter og musikkbesøk på eldrehjem. Samtidig gir satsingen FESTIVALTA Gnist inspirasjon til unge musikerspirer fra regionen.

Fortellerfestivalen i Oslo 23.-26. mars 2023 har temaet Øyeblikkets røtter, og vil undersøke hva fortidens historier kan lære oss om samtiden. Blant annet setter festivalen historier fra bibelen, koranen og voluspå i en mytisk sammenheng. Festivalen inviterer Paola Balbi og Davide Bardi fra den italienske fortellergruppen Raccontamiunastoria til festivalen. Balbi er en kjent aktør innen europeisk fortellerkunst, og en av grunnleggerne av nettverket Federation for European Storytelling. De to har gjort det til sin spesialitet å gjøre materiale fra antikken i en nåtidig form.

Se øvrige tildelinger her.