Unge fotografer er et årlig mentordrevet talentprogram utviklet av Henie Onstad, og en del av kunstsenterets pågående fotosatsing. Deltakerne i programmet er mellom 16 og 19 år, og blir nøye utvalgt etter søknad og intervju. Programmet ble etablert i 2019, og 10. juni 2021 åpnet utstillingen Oppløsning på kunstsenteret, som presenterer arbeidene til det andre kullet i talentprogrammet.

Utstillingens arbeider og underliggende tema er påvirket av pandemien og de strenge sosiale begrensningene som har preget samfunnet. Tittelen – Oppløsning – henviser til erfaringen av at noe faller fra hverandre, som etablerte sosiale arenaer og relasjoner, og til livet som settes på pause eller ebber ut. Oppløsning er også et uttrykk for hvor mange piksler et digitalt bilde inneholder, og for et bildes skarphet. For mange har flere av disse faktorene blitt en vesentlig del av hverdagen gjennom det siste året.

Målet har vært å styrke hver enkelte fotografs særegne blikk og uttrykk, Henie Onstad Kunstsenter

Årets deltakere har vært Aisha Ahamed, Aurora Kolstad, Fartein Ringset, Mathilde Espevalen, Mirwais Moquim, Iver Lennartson Noem, Noah Gylver, Ronja Brox og Sara Charlotte Magnusson.

I 2020/2021 har programmet bestått av 9 deltakere i alderen 16 til 19 år. Deltakerne har under veiledning fra mentorer fått muligheten til å utforske ulike teknikker og sin egen kunstneriske prosess. Mentorene har bestått av profesjonelle fotografer med ulik bakgrunn og uttrykksform. Disse har vært fotograf og billedkunstner Christine Hansen, multidisiplinær kunstner og musiker Lars Holdhus, fotograf og kurator Maya Økland, fotograf og fotografilærer Aurora Romano og fotograf Morten Torgersrud.

Unge fotografer


Programmet er støttet av Talent Norge, Storebrand kunstsamling og Bergesenstiftelsen.

Les mer om utstillingen og talentprogrammet på https://www.hok.no/utstillinge...