Universitetet i Oslo

Grunnstudie om lindring av Ataxia Telangiectasia ved avdelingen for Klinisk Molekylærbiologi.

Avdelingen for Klinisk Molekylærbiologi driver en forberedende grunnstudie med mål om å utvikle en strategi for forsinkelse i tillegg til lindring av sykdommen Ataxia Telangiectasia (A-T). Dette er en nevrologisk sykdom som rammer barn og som gjør dem avhengige av rullestol ved 10 års alder. Under ledelse av professor Hilde Nilsen, har et forskerteam nå avdekket en molekylær mekanisme som forårsaker de raske nevrologiske forandringene. For å bremse forandringene gis pasientene et vitamin B3-liknende tilskudd, som forhindrer det gradvise tapet av nevroner. Bergesenstiftelsen støtter det videre arbeidet med forskningen rundt A-T ved Universitetet i Oslo.