I den nye utstillingen "Smaken av Oslo – glimt fra byens mathistorie" inviterer Oslo Museum publikum til å bli kjent med mathistorien i hovedstaden. Utgangspunktet er museets egen fotosamling. Utstillingen stiller spørsmål som: Hva kan samlingen fortelle oss om mat i Oslo i denne perioden? Og hvordan speiler fotografiene sosiale og kulturelle endringer i samfunnet?

Mat over disk i 1959. Foto: Atelier Rude/Oslo Museum.


Aktualisert av vår egen tids store interesse for mat, kultur, livsstil og bærekraft har museet ønsket å gå inn i den omfattende fotosamlingen og undersøke hvordan fotografiene kan vise generelle endringer i samfunnet de siste 150 årene.

Les mer om utstillingen her.