UTSYN

UTSYN er et forum for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

UTSYN skal kombinere perspektiver fra sivilsamfunn, politikk og forskning. Dette er et nytt initiativ med fagfolk med tung erfaring i spissen. Ambisjonen er å gjøre den offentlige diskusjonen om utenriks- og sikkerhetspolitikk både mer kunnskapsbasert, informert og nyansert, samt bredere og mer inkluderende. Initiativtakerne vil skape en arena der perspektiver er hevet over særinteresser, partipolitikk og ideologiske standpunkter. På denne måten vil forumet bidra til nyansert diskusjon rundt utenriks- og sikkerhetspolitikk i dagens miljø der man ser en nedgang i antall utenriksjournalister og gravejournalistikk, og fremvekst av sterke ikke-redaksjonelt styrte nettsider. Forumet retter søkelys mot norsk nærområdepolitikk, internasjonal verdensorden, sikkerhetsutfordringer knyttet til cyber, migrasjon og globalisering og mer. De vil også holde en serie konferanser og seminarer rundt i Norge.