Vernebygg for Gjøa

Bergesenstiftelsen har bidratt med 25 mill. kroner til byggingen av vernebygg for Roald Amundsens polarskute Gjøa på Frammuséet i Oslo. Ved siden av den store Bergesenhallen, består bygget av auditorium og kontorer.

GJØA var opprinnelig en frakteskute som Roald Amundsen kjøpte i 1901 til bruk for arktiske ekspedisjoner. Reisen gjennom Nordvestpassasjen til Stillehavet 1903 – 1906 tok tre år og åpnet et nytt løp som ikke minst har fått fornyet aktualitet i dag i og med den nye interessen for nordområdene. Via Alaska seilte Gjøa videre til San Francisco der den fikk en storslagen mottakelse 19. oktober 1906. Skipet ble etter hvert donert til San Francisco By og var i slutten av 60-årene år tilholdssted for hippier og annen ungdom. Tilbake til Norge kom ikke Gjøa før i 1972 – hundre år etter at den ble bygget.

Donasjonen til vernebygget for Gjøa er den største i stiftelsens historie, og andre betydelige bidragsytere er bl.a. Det Norske Veritas og Den norske stat. Den fører til en betydelig utvidelse av muséet og muliggjør en mer helhetlig presentasjon av vår polarhistorie. Bygget ble offisielt åpnet av Kongen og med statsministeren til stede den 12. juni 2013.