Vi søker ny daglig leder

Bergesenstiftelsen søker ny daglig leder, som vil være stiftelsens ansikt utad og administrative leder.

Stillingen, - ansvar og hovedoppgaver:
Daglig leder skal være stiftelsens ansikt utad gjennom å besvare henvendelser, delta i fm aktuelle konferanser og seminarer, holde foredrag, og delta i paneler, og ha kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet og andre offentlige myndigheter.

Daglig leder har ansvar for at søknadsprosesser er presise og effektive. Både administrative prosesser og gjennom personlig oppfølging. Daglig leder forbereder- og innstiller til styret, og følger opp de tildelinger som blir bestemt. Daglig leder skal også følge opp enkelte av tildelingene i ettertid.

Bergesenprisen er en ærespris som deles ut etter styrets beslutning, og til de tider som styret bestemmer. Daglig leder skal forberede og gjennomføre disse prosessene.

Daglig leder har ansvar for at stiftelsen har gode, presise og effektive administrative rutiner, informasjonsdeling og dokumenthåndtering. Styret legger opp til en videreutvikling av organisering og arbeidsform for å sikre enda bedre kvalitet, effektivitet og faglig gode beslutninger.

I tillegg har daglig leder ansvar for regnskap og økonomi, - gjennom kontakt med regnskapsfører, samt utarbeidelse av årsmelding og andre rapporter.

Forventet erfaringsbakgrunn
Bergesenstiftelsen søker en daglig leder som har godt forankret kunnskap om- og kjennskap til norsk samfunnsliv. Gjerne også med tilknytning til kultur- og organisasjonsliv.

I spesielle tilfeller kan styret vurdere kandidater som ikke er forankret i slike nettverk.

Personlige egenskaper - arbeidsform
Bergesenstiftelsen søker en daglig leder som inngir tillit – og har gode relasjonelle egenskaper.

Daglig leder i Bergesenstiftelsen forventes å være en omgjengelig og positiv person med gode evner til kommunikasjon, - på mange områder, - og mange «plattformer».

Daglig leder i Bergesenstiftelsen forventes å ha stor arbeidskapasitet. Lederen blir utfordret på-, og får anledning til å sette seg inn i mange saker, - ofte av svært ulik karakter. Både gjennom arbeid på kontoret, gjennom deltagelse på konferanser, seminarer og andre møteplasser, og gjennom dialog med søkerne.

Stiftelsens rådgiver hos Capita, Ola Thomas Morin, mobiltelefon: 414 25 000 – vil svare på spørsmål om stillingen. Interesserte kandidater kan også ta kontakt med styreleder Jan-Fredrik Wilhelmsen på mobiltelefon: 905 39 400.

Send din søknad med CV på e-post til: morin@capita.no , innen 1. mai.

Hvis det skulle være ønskelig, så kan rådgiver bevare fortrolighet, - også overfor oppdragsgiver – inntil annet blir avtalt.

Om Bergesenstiftelsen
Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki’s allmennyttige stiftelse ble etablert i 1975.
Bergesenstiftelsen har som formål å fremme allmennyttige prosjekter. Stiftelsen støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.