Viderefører Munch-støtte

Edvard Munch er en av våre viktigste kunstnere. Fortsatt appellerer hans kunst til mennesker over hele verden.

Bergesenstiftelsen ønsker å bidra til å gjøre Munchs kunst tilgjengelig for så mange som mulig.

I 2013 bevilget derfor stiftelsen 12 millioner kroner, øremerket en katalog over Munchs 7500 tegninger og skisser, og digitalisering og publisering av Edvard Munchs billedarkiv for offentligheten. Dette prosjektet er i sluttfasen.

Bergesenstiftelsen støtter nå videreføringen av prosjektet. Det skal lages en komplett katalogisering, digitalisering og digital publisering både av Munchmuseets samlinger og andre av Munchs verker. Prosjektet omfatter også en omfattende og oppdatert biografi om Edvard Munch, skrevet av den kjente historikeren og forfatteren Ivo de Figueiredo. Målet er at både digitaliseringsprosjektet og biografien skal være klart til det nye museet åpner i 2020.

Bergesenstiftelsens støtte beløper seg til 10 millioner kroner over fem år (2017 - 2022).