Høstens store utstilling i Stavanger kunstmuseum vil se nærmere på hvordan de norske malerne Lars Hertervig (1830-1902) og Peder Balke (1804-1887), sammen med den spanske kunstneren Eugenio Lucas Velázquez (1817–1870), kan betraktes som visjonære kunstnere. Vekten er på deres arbeider med et indre landskap, og hvordan disse kunstnerne tok i bruk eksperimentelle eller uvanlige teknikker i sin praksis.


Forløper for impresjonismen og modernismen

Den løse eller eksperimentelle malerteknikken, som gjerne betraktes som en forløper til impresjonismen og modernismen, er ifølge utstillingens kurator et fenomen som vi kjenner igjen fra enkelte andre romantiske landskapsmalere. I tillegg til Lucas, Hertervig og Balke nevnes kunstnere som Caspar David Friedrich, J.M.W. Turner og Victor Hugo.

Ved å sammenstille arbeidene til to norske og en spansk kunstner ønsker Stavanger kunstmuseum å undersøke et transnasjonalt fenomen og øke forståelsen av et til dels oversett fenomen i kunsthistorien. I tillegg vil museet introdusere to sentrale norske kunstnere til et spansk publikum og en viktig spansk kunstner til Skandinavia.

Utstillingen står ut 2023 på Stavanger kunstmuseum. Les mer om utstillingen her.